זמן מנוחה בין התרגיליםפרק הזמן בין סיום המערכה האחרונה בתרגיל אחד לתחילת המערכה הראשונה בתרגיל שני.