זמן מנוחה בין המערכותזמן המנוחה בין 10 החזרות של המערכה הראשונה לעשר החזרות של המערכה השנייה.