העמסהנטילה של כמות גדולה מהתוסף על מנת להגיע לרוויה בגוף מהחומר הנצרך.