המוגלוביןמבנה חלבוני המצוי בתאי הדם האדומים. תפקידו העיקרי הוא נשיאת חמצן אל תאי הגוף. שמו נובע משני המבנים המרכיבים אותו: קבוצת הם, המכילה אטום ברזל, וגלובין, חלבון המקיף את ההם.

רמות תקינות של המוגלובין: בגברים 13.8 - 17.2 גרם לדציליטר ובנשים 12.1 - 15.1 גרם לדציליטר.