הלמות כוחמפגש בין גופים (היתקלות) המביא להפעלת כוח רגעי.
בפעילויות ספורטיביות עקב אופי הפעילות (ריצה - מפגשים של כף הרגל עם הקרקע, קפיצה- מפגש של כפות הרגלים עם הקרקע, בעיטה - מפגש של כף הרגל עם הכדור...), להיתקלויות עם חפצים או פרטים, יש משמעות שעלולה להיות שלילית בהיבט הבריאותי, ולכן יש לווסת את עוצמת הלמות הכוח על-ידי הסדרת עומס מתאים וביצוע טכני ראוי.