דופק מנוחהבבוקר כשמתעוררים, לפני שיורדים מהמיטה מודדים את הדופק למשך דקה אחת שלמה, התוצאה שהתקבלה הינה דופק המנוחה.