דופק מכסימאליהדופק המכסימאלי הוא הדופק שנמדד ברגע הלידה. בכל שנת חיים מפחיתים פעימה אחת, אדם שבשעת הלידה הדופק המכסימאלי שלו היה 220 פעימות לדקה, בגיל 20 הדופק המכסימאלי שלו יהיה 200. (יש המסתמכים על דופק לידה מכסימאלי של 220 פעימות לדקה, אולם נתון זה מתייחס לממוצע, לכן מומלץ לבדוק את הדופק המכסימאלי בתחנה לרפואת ספורט).