דופק מטרהדופק מטרה הינו מספר פעימות הלב לדקה שאליו נדרשים להגיע בכדי לעמוד במטרת האימון שנקבע.