אנטי קטבולירכיב שגורם לכך שתהיה פחות פעולה של פירוק (קטבוליזם) הריקמה.
לדוגמא רכיב אנטי קטבולי לשריר, מצמצם את פירוק רקמת השריר.