אנאירוביתהליך האספקה של האנרגיה בגוף מתבצע בשני מסלולים – אירובי ואנאירובי.
תהליך אנאירובי (אי אוירני), במסלול זה אין צורך בחמצן לשם הפקת האנרגיה מחומרי הדלק.