אימון התנגדותפעילות גופנית המקנה עומס לשריר או לקבוצת שרירים במטרה לקדם או לשפר או למנוע דעיכה של רכיבי כוח, תוך שימוש במשקולות חופשיות, מכונות, משקל הגוף, גומיות כושר, קפיצים ואמצעים מגוונים אחרים.