אגורופוביהפחד מיציאה מחוץ לבית, פחד ממקומות גדולים ופתוחים.