Multi Hairמסייע לחיזוק שורש השערה, לטיפול במקרים של נשירת שיער, לחיזוק והגנה על ציפורניים שבירות.

אופן השימוש: טבליה אחת ליום, עם הארוחה. לא מומלץ לנוטלי קומדין.

לאתר היצרן