ZMAמסייע להעלאת מסת השריר, מעודד אנבוליזם ומונע קטבוליזם של שריר.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות היצרן.

לאתר היצרן

לרכישת המוצר בטלפארמה לחץ כאן