קריאטין 1000מסייע להעלאת מסת השריר, שיפור יכולת ביצוע גופני בעיקר לאימונים עצימים רב מערכתיים.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות היצרן.

לאתר היצרן