אינדקס, הלבשת ספורט ציוד ספורט הלבשת ספורט , הוד השרון