אינדקס, ספורט ופעילות גופנית , כפר סבארשימת תוצאות