עקומת גדילה וגדילה תקינהמה זה עקומת גדילה ומהו טווח נורמאלי?

מקובל לעקוב אחר גדילתם של התינוקות מגיל לידה באמצעות כלי סינון הנקרא "עקומות גדילה". על פי ארגוני הבריאות, ובכללם משרד הבריאות בישראל, גדילה בטווח הנורמה מתקיימת כאשר מתקיימים כל הקריטריונים הבאים:
א.       בעקומת משקל לגיל – התינוק נמצא מקו אחוזון 5 ועד קו אחוזון 95 (כולל)
ב.       בעקומת אורך לגיל -    התינוק נמצא מקו אחוזון 5 ועד קו אחוזון 95 (כולל)
ג.        בעקומת משקל לאורך -   התינוק נמצא מקו אחוזון 5 ועד קו אחוזון 95 (כולל)
ראוי להדגיש שלא כל סטייה מהעקומות משמעותה בעיה בגדילה. יש להתחשב במשקל הלידה, התקדמות לאורך זמן הגדילה, מדדי המשפחה ומצב בריאות כללי.

חזרה