ההבדל בין גדילה והתפתחותמה ההבדל בין גדילה לבין התפתחות?

המונח "גדילה" מתייחס לשינויים החלים במדדים של משקל, גובה והיקף ראש. לעומת זאת, המונח "התפתחות" מתייחס להבשלה של מערכות, רכישת מיומנויות ולמידה.

חזרה