עיסוק בפעילות גופנית בזמן ההיריוןהאם ניתן לעסוק בפעילות גופנית בזמן ההיריון?

במהלך תקופת ההיריון ניתן לעסוק בפעילות גופנית, אך יש חובה להיוועץ ברופא לגבי אופי הפעילות ועצימותה וכן יש לנקוט משנה זהירות עם התקדמות גיל ההיריון. קיימת גם חשיבות לניסיון קודם של האישה ההרה בפעילות גופנית, למידע נוסף על הריון ופעילות גופנית.
לחצו כאן למידע נוסף.

חזרה