קלוריות הנשרפות במשחק טניס של שעהכמה קלוריות ניתן לשרוף במשחק טניס של שעה?

ניתן לחשב את הוצאת הקלוריות במשחק טניס של שעה במחשבון הוצאת אנרגייה של נטוגרין.

חזרה