השפעת אימון עם משקולות על הגמישותהאם הרמת משקולות עלולה לפגוע בגמישות?

אימון בהרמת משקולות המתבצע בצורה מאוזנת, תחת פיקוח של איש מקצוע ובשילוב של תרגילי גמישות לא יפגע בגמישות.
אימון משקולות בצורה לא מאוזנת, חובבנית, וללא הקפדה על אימוני גמישות ומתיחות תפגע בגמישות.

חזרה