פגיעת אימון משקולות בצמיחת הילדאימון לא אחראי עם משקולות עלול לגרום לנזקים, אולם במידה והאימון נעשה בצורה מקצועית ותחת פיקוח מתאים, לא רק שלא תיגרם כל פגיעה לילד כתוצאה מאימוני התנגדות (משקולות), ההפך הוא הנכון, הוא ישפר את יכולתו וחוסנו הגופני באופן מרשים.

חזרה