הודעה על בעיות רפואיות של הילד למדריך החוגכן, ולפני הרישום לחוג! בעיות מסוימות דורשות יחס שונה מצד המדריך, בעיות אחרות דורשות עזרת חונך, ובעיות מסוג שלישי ימנעו את קבלת הילד לפעילות. אל לנו הורים לנסות ולהסתיר בעיה שכן לבסוף היא תתגלה, והנזק הרגשי ועוגמת הנפש העלולה להיגרם לילד תעלה על כל מורת רוח הנובעת מאי קבלתו לפעילות עקב אי התאמה.

חזרה