התמודדות עם ילדים מתקשים בחוגי ספורטיש לתת לו במסגרת השיעור גם מטלות קלות יותר, ברות ביצוע ומותאמות ליכולתו וללמד אותו הצלחות, אין ללמד ילדים כישלון. יש לשקול מתן תרגול נוסף בבית או במסגרת אחרת.

חזרה