קידום מצטיינים בחוגי ספורט לילדיםהרבה הורים חושבים שהילד שלהם מאוד מוכשר, אולם קיימת חשיבות לבניית בסיס גופני יציב, לכן לעיתים אפילו אם נראה שהילד מתקדם יותר יחליט המדריך להשאירו בקבוצה הנוכחית כדי לא לפגוע בהתפתחותו המקצועית. לחליפין, לעיתים לא קיימת קבוצה התואמת את רמתו של הילד, פיתרון עשוי להימצא בכך שהילד יתאמן בנוסף לשיעור המתאים לבני גילו בשיעור נוסף אחת לשבוע עם ילדים מתקדמים יותר. יש לסמוך על המדריך שיעשה את מה שטוב ביותר לילד על סמך ניסיונו המקצועי.

חזרה