עוזרי הדרכה בחוגי ספורט לילדים והכשרתםאין חובה שלמדריך יהיה עוזר ! בחלק מענפי הספורט קיימת הסמכה לא פורמאלית של עוזר מדריך, בד"כ מדובר באדם/נער/ילד בעל ניסיון וותק בתחום שמסייע למדריך בחניכת מתאמנים חדשים, כל עוד העוזר מדריך מבצע את ההדרכה תחת עינו הפקוחה של המדריך הראשי לא קיימת דרישה להסמכה, עוזר מדריך המלמד שלא תחת פיקוחו הצמוד של המדריך הראשי חייב להיות אף הוא בעל תעודת הסמכה של מדריך בענף הספורט הנדון.

חזרה