מרכיבי מחיר חוגי ספורטעל ביטוח, על ביגוד, על ציוד, על פעילות נלווית.
על פי חוק ספורט כל משתתף בספורט תחרותי חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות ע"פ חוק ספורט, בהרבה מרכזי ספורט מכילים תשלום ביטוח זה על כלל המתאמנים, הביטוח בא לכסות מקרה פציעה/תאונה ע"פ תקנות החוק.
לחלק מהחוגים נדרש ציוד/לבוש ייעודי כגון: לחוג בלט בגדי בלט לחוג קראטה חליפת קראטה, לחוג טניס מחבט, לחוג כדורסל חולצת המועדון ועוד.
בחלק מהחוגים קיימות פעילויות נלוות בתשלום כגון: מחנה אימונים, הבאת אורח, השתתפות בתחרות, יש לוודא שהשתתפות בפעילויות אלו אינה חובה.

חזרה