התמודדות עם ילד המתבייש להצטרף לחוג ספורטכדאי להגיע עם הילד למקום הפעילות כשהמקום ריק ולא מתבצעת בו פעילות לשם היכרות עם המקום.
יש לתאם פגישת היכרות קצרה עם המדריך לפני תחילת החוג.
ניתן להיעזר בחבר מהגן/כיתה אח/אחות שישתתף עימו בפעילות.
יש לבקש מהמדריך לאפשר לילד לשבת בצד, לצפות בשיעור ולהצטרף לפעילות כשירגיש בשל לכך.
כבר היו מקרים שבהם ילדים ישבו בצד כחודש ימים עד שהסכימו להצטרף לפעילות.
אם הילד לא מוכן אחרי כל הניסיונות להשתתף, יתכן והילד עדיין אינו בשל להשתתף בחוג, או שסוג הפעילות, המדריך, המקום, הילדים, האווירה, המזכירה בעמדת הקבלה, המדרגות, הריח, הרעש, התאורה אינם נראים לו, אל תשכחו שמדובר בילדים.

חזרה