נקודות לתשומת לב בחוגי ילדיםהתכנים בשיעורים אמורים להשתנות בהתאם לשלב ההתפתחות בו נמצא הילד, מערך האימונים השנתי, המטרות וסוג הפעילות. מומלץ לוודא עם המדריך שיש לו תוכנית מובנית ומטרות ברורות וברות השגה.
כהורים עליכם לוודא שהשיעורים מגוונים, שקיימת פרוגרסיביות בתכנים (שלא כל השיעורים אותו דבר) ושכללי בטיחות נשמרים בקפידה.

חזרה