הכשרת מדריכי ספורט לילדיםבארץ קיים חוק ספורט המחייב כל מדריך לעבור הכשרה בתחום עיסוקו, ההכשרה הינה ספציפית כך שמדריך כדורגל לא יכול ללמד שחיה ומדריך טניס לא יכול לאמן הרמת משקולות אלא אם הוסמך לכך.
קיימים מעט ענפי ספורט אזוטריים שאינם נכללים תחת חוק ספורט ושם לא נדרשת תעודת הסמכה.

חזרה