שילוב ילדים מגילאים שונים בחוגי ספורטכן ! אבל תלוי בסוג הפעילות ובהפרש הגילאים בין הילדים.
במידה ובמהלך רוב השיעור הילדים מבצעים פעילות אישית כמו באתלטיקה,(אחד רץ, השני קופץ למרחק והשלישי עובד על הניתור), או בשחייה בה ניתן להקצות לכל קטגוריית גיל מסלול, אין מניעה לשלב ילדים מגילאים שונים.
במידה וכולם מבצעים את אותה מיומנות ואין בניהם מגע כמו בבלט שכולם מבצעים אותו חימום או בקראטה מסורתי בו כולם מבצעים את אותם תרגילי בסיס, הרי שאין מניעה לשלב ילדים מגילאים שונים.
אולם כאשר קיימת משמעות לגודל הפיסי של הילד, חוסנו ורמת בשלותו כמו בג'ודו ( בו הילדים מבצעים תרגילי הטלה אחד על השני) הרי שקיימת בעיה לשלב ילדים מקבוצות גיל שונות. יש לציין שבמידה ובקבוצה יש 12 ילדים באותה רמה מקצועית ( בוא נגיד שכולם מתחילים) 6 ילדים בגיל 9-10 ושישה ילדים בגילאי 10-12 הרי שבקבוצה זו יתאמן ילד בן 9 עם ילד בן 12 אולם עדיין יהיו לו מספיק שותפים לאימון בגילו ו/או בגודלו הפיסי. בענפי ספורט קטגוריאליים (כמו למשל ג'ודו כאמור בו למשקל יש משמעות) נהוג לאפשר לילד להתאמן עם ילדים שמשקלם הוא בערך 10% ממשקל גופו.

חזרה