ארוחות בוקרלקריאת הסבר אודות ארוחת הבוקר וחשיבותה לחץ כאן

פחמימות
חלבון
שומן
סידן
ברזל
נתרן
סיבים
21.9
3.5
6.8
58.7
0.7
195
0.8
22.3
3.2
3.4
55.1
0.3
233
0
58
19.6
13.4
389
1.5
776
1.9
53.7
20.4
14.4
397
2.8
475
6.7
34.2
12.1
2.9
460
4.8
465
14.6
41.3
12.8
5.1
199
0
201
6
296
43.6
13.1
8.4
135
1.8
752
6.1
39.6
15
9.8
91.6
1.5
861
2.9
37.2
10.5
10.5
29.5
2.7
458
5.7
26.6
30
20.9
191
2.5
1230
3.1
73.3
10
7
293
0.9
386
2.7
55.9
46.2
28
656
9.6
1990
11.3
81.5
27.3
18.5
307.3
4
930
9.6
45.3
19.2
10.2
671
1.3
861
8.7
66.3
26.3
18.5
194
4.2
914
8.4
50.7
5.3
10.9
84.6
1.1
225
0.7
41.2
18.5
28.9
153
2.9
1003
1.1
פחמימות
חלבון
שומן
סידן
ברזל
נתרן
סיבים