מי מכיר "מגמה ירוקה" ?


מגמה ירוקה היא ארגון סטודנטים עצמאי, א-מפלגתי, התנדבותי, למען הסביבה.
הארגון קיים 11 שנים, ומונה אלפי פעילים בכל הארץ ו - 26 תאים בקמפוסים, מתל חי ועד אילת.
 חזון מגמה ירוקה
• פיתוח מנהיגות סביבתית ותחושת אחריות סביבתית בקרב הסטודנטים בישראל.
• מאבק בעוולות סביבתיות ברמה הארצית והמקומית.

הארגון פועל בכמה דרכים
• אקטיביזם.
•  לובי (בכנסת וברשויות המקומיות).
•  חינוך, תקשורת, פעילות בתחום האקדמיה, המשפט והכלכלה.

מגמה ירוקה עוסקת בנושאים מגוונים, הנוגעים לסביבה וחברה, כגון: זיהום אויר, קידום תחבורה ציבורית, שטחים פתוחים, משבר המים, פסולת ועוד.

מגמה ירוקה  - 077-2102003
יוכי יעקבזון, דוברת מגמה ירוקה -  052-2775906