הכנה לכיתה א'


מרגע הלידה, התפיסה שלנו מתפתחת על סמך שילובי תחושות. המוח מתרגם אותות חשמליים, המועברים אליו מהחושים (מגע, ראיה, שמיעה, ריח, טעם) - לתבניות בעלות משמעות.

עד סביבות גיל שבע המוח פועל כ"מכונה לעיבוד תחושות", כלומר התפיסה שלנו מושפעת באופן ישיר מן החושים ופחות מן "המחשבה". במילים אחרות: התגובות הרצוניות של הילד מבוססות על תגובות שריריות ומוטוריות.
יתר על כן, היכולות העתידיות שלנו - בתחומים רבים, כמו קריאה, כתיבה, חשבון, יכולת ליצור קשרים חברתיים, התנהגות, קשב, ריכוז ועוד, מבוססות על ההתפתחות המוטורית שלנו בגיל צעיר.
לכן קיימת חשיבות רבה לפעילות גופנית ממוקדת, הבאה לפתח את יכולות הבסיס, שיאפשרו בשלב מתקדם יותר קישורים אקדמיים וחברתיים, החיוניים להצלחה במסגרת בית הספר.

המונח בשלות מתייחס למוכנותו של הילד להיקלט בכיתה א' ומתייחס לרצף גדילה או שינוי איכותי קבוע מלידה, אשר אינו קשור באירועים סביבתיים, ומאפשר לילד להתקדם ברמת תפקודו. הבשלות היא תוצאה של תהליכים פנימיים היוצרים שינויים הקשורים למערכת העצבים.
שינויים אלו הינם בין השאר תוצאה של רכישת מיומנויות מוטוריות הנלמדות במסגרת פעילות ההכנה לכיתה א' וכוללות פעולות כגון:
תזמון, ויסות כוח, חציית קו אמצע, מהירות תגובה, שטף תנועה, הפרדת תנועה, התמצאות במרחב האישי והתמצאות במרחב הכללי.

עלינו להחליט האם ילד בשל לכיתה א' עלינו להתייחס למספר גורמים:
1. יכולתו האקדמית
2. גיל כרונולוגי ונתונים פיסיים
3. בגרות רגשית
4. אפשרות להתערבות טיפולית תומכת
5. דרישות צפויות בשנה הבאה

מצדו של הילד, מוכנותו ללמידה הינה פועל יוצא של:
• יכולת ריכוז וקשב
• מסוגלות לדחוק סיפוקים
• שפה עשירה המסייעת לארגון
• יכולת הבעה מילולית
• יכולת פיסית -מוטורית
• גילוי סקרנות והנעה לחקר
• יוזמה ואחריות
• ארגון וסדר בזמן ובמרחב
• יכולת לזהות בעיות
• מוטיבציה לשפר מצב לקוי
• שיתוף פעולה
• הרגשת סיפוק מהצלחות
• הרגשת בטחון
ניתן לראות שחלק ניכר מיכולות אלו נרכשות דרך פעילות גופנית ומכאן משנה חשיבותן.
 
אנו ההורים והמורים יכולים לסייע רבות לילד להתפתח ולהיקלט ביתר קלות בכיתה א'.
עלינו לפעול באופן אקטיבי ומבוקר בתחומים הבאים:
• להעשיר שפה
• לאפשר זמן ביטוי מילולי ופיסי
• להציב גבולות
• ללמד עקרונות
• לעודד סקרנות
• לעודד דו שיח, הקשבה וסובלנות
• לעודד יוזמה ולקיחת אחריות ,ללוות/ להשתתף בהן
• לתת משוב חיובי וראלי
• לעזור בסדר וארגון
• להוות דוגמא
• למנוע ניסוי וטעייה כדרך קבע
• לסייע ולכוון בפתרון בעיות
• לספק הרגשת בטחון
• שימוש בהומור ובחדוות יצירה
• ללמד על פי דרך חשיבתו של הילד
• לחזק דימוי עצמי

 

התכנים המופיעים בדף זה נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם מהווים המלצה כלשהי.